Assertief voor de klas

Assertiviteit van docenten vergroten zodat zij beter hun grenzen bewaken en rust kunnen creëren in de klas? Met de training 'Assertief voor de klas' leren uw docenten duidelijk en daadkrachtig communiceren.

Read MoreDocenten staan niet altijd stevig in hun schoenen. Krachtig overkomen, verbaal en non verbaal, gaat niet bij iedereen vanzelf. Onrust in de klas is dan vaak het gevolg. Voor deze docenten is het veelal ook lastig om tijdens vergaderingen hun mening te geven en initiatieven te nemen. Dit roept frustratie op want zij hebben wel een mening, maar ervaren het als een opgave om deze uit te spreken en stelling in te nemen. Voor deze groep docenten is de training 'Assertief voor de klas.'

Resultaat

Docenten kunnen beter voor zichzelf opkomen.

Deelnemers leren:

  • duidelijk aangeven wat zij willen en bedoelen
  • spanningsbronnen herkennen en hoe hiermee om te gaan
  • hun grenzen herkennen en deze beter bewaken
  • actiever deelnemen aan de besluitvorming in uw organisatie

 

Voor wie?

Beginnende docenten en docenten die meer assertief willen worden.

Inhoud

Voor assertiviteit is het van belang om je eigen mening en verlangens te kennen. Dat zorgt ervoor dat je doelgerichter handelen. Daarnaast vergroot inzicht in je eigen kwaliteiten je zelfvertrouwen. Je bent dan beter in staat met kritiek en conflicten om te gaan.

Naast deze onderwerpen leren deelnemers over beter omgaan met spanning en blokkerende gedachten. Ook oefenen zij met gesprekstechnieken om duidelijk en daadkrachtig te communiceren. De training sluit af met het vaststellen van persoonlijke actiepunten. Wanneer een deelnemer ondersteuning wenst bij het in praktijk brengen van zijn of haar actiepunten, is het mogelijk om gebruik te maken van individuele coaching.

Opbouw en duur

De training bestaat uit 2 dagen en 1 terugkombijeenkomst van 1 dagdeel maximaal 6 weken later.