Train de trainer

Train de Trainer Sociale Vaardigheden

Jongeren leven in verschillende werelden. Op school, op straat, thuis gelden soms hele andere omgangsregels. Als school wil je een klimaat waarbij iedere leerling zich veilig voelt. Je wilt dat leerlingen met plezier naar school gaan en dat ze hun talenten ontdekken en leren ontwikkelen. Dit gaat niet vanzelf. Sommige leerlingen voelen zich buitengesloten, worden gepest of kunnen niet voor zichzelf opkomen. Andere leerlingen verdedigen hun standpunt alleen met grove taal en dominant gedrag. Met de Train de trainer ‘Sociale Vaardigheden’ wordt u opgeleid om op uw school trainingen aan te bieden voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben in assertieve communicatie. Zowel geremde, niet weerbare leerlingen als ongeremde, agressieve leerlingen kunnen deelnemen aan deze trainingen. Ook kunt u kiezen voor een uitdagende variant: Train de Trainer 'SportSoVa' waarbij sociale vaardigheden worden getraind in de gymzaal. Door middel van spellen en sporten oefenen de leerlingen met grenzen bewaken, omgaan met frustraties en samenwerken. Met behulp van video opnames kan ieders gedrag na afloop worden nabesproken.