Lees wat anderen over Hester zeggen:

Nathalie Schutjens, concrector onderbouw, Christelijk Gymnasium Utrecht.
“De training ‘Gespreksvoering met ouders’ was heel concreet en handig. Voor mijn team heb ik een training ‘Oplossingsgericht werken’ aangevraagd. In een groep is Hester in staat om heel snel een goede sfeer neer te zetten. In de gesprekken voorafgaand aan de trainingen gaat Hester op zoek naar wat het doel is, ze gaat niet zo maar van start. Ze bakent af waar het precies over moet gaan en dat scherpt je. Daarnaast is ze betrokken en denkt ze mee. Ze verplaatst zichzelf in wat er speelt op een school en springt hierop in. Niet alleen inhoudelijk, maar ook praktisch. Ze weet dat het plannen van een training op een school hectisch is en houdt hier rekening mee. Hester is zeer kundig en professioneel. Dat praat rond. Je merkt het, onder andere doordat collega’s met haar door willen in een individueel coachingtraject of haar tijdens een training in vertrouwen nemen.” 

Nienke van der Heide, Docent aan het Amsterdam University College.

"Op zeer deskundige en betrokken wijze, heeft Hester van Wingerden rollenspellen begeleid voor studenten sociologie. In dit rollenspel werd de invloed van systemen op houding, emoties en gedrag van individuen verkend. Hester benaderde de studenten met een combinatie van speelsheid en diepgang waardoor de groep al snel tot verrassende inzichten kwam. De training heeft een belangrijke basis gelegd voor de theoretische inzichten die later in het programma aan de orde komen. Hester's onbevreesdheid om een onbekende groep aan het spelen te krijgen, heeft ons veel opgeleverd."

Tanny de Koeijer, Collega bij Bureau Van Montfoort (www.vanmontfoort.nl) werkte samen met Hester bij het geven van teamtrainingen voor Jeugdformaat te Rijswijk.

"Hester sluit goed aan bij de belevingswereld van hulpverleners die met jongeren werken. Vanuit haar jarenlange ervaring in het werken met jongeren speelt ze goed in op vragen die uit de groep komen. Door haar open houding komen lastig bespreekbare dingen snel op tafel tijdens Teamtrainingen. "

Hanneke de Ridder, lid professionaliseringscommissie ouderparticipatiecreche de Villa, Utrecht.
“Hester van Wingerden hadden we uitgenodigd op een professionaliseringavond voor een Training Feedback geven en ontvangen. Op een creche zoals de Villa, waar ouders met elkaar zorgen voor het reilen en zeilen op het dagverblijf en voor elkaars kinderen zorgen, is feedback geven en ontvangen een belangrijk, maar ook best lastig onderwerp. Toch is het goed gelukt om met elkaar in gesprek te gaan hierover. Dit kwam door de speelse en enthousiaste aanpak van Hester en dat er in het programma veel ruimte was voor de inbreng van de deelnemers. Iedereen was heel erg tevreden over de training."

Eveline van D, studiebegeleider op een Hogeschool, Utrecht

"Vanaf het eerste moment met Hester was het contact prettig en ontspannen. Door de coaching weet ik beter waar mijn grenzen liggen en ben ik alerter. Ik let op wanneer ik de grenzen overga en waarom. Over grenzen heb ik geleerd dat dit niet alleen betrekking heeft op mijn eigen persoonlijke grenzen tussen werk en vrijheid bijvoorbeeld, maar ook over grenzen binnen mijn functie: wat ik wel en niet in mijn functie zou hoeven te doen en ook waar ik invloed op kan uitoefenen en waarop ik dat niet kan. het is heel ontspannen om iemand met je te laten meedenken zonder dat diegene meteen een oordeel heeft over wat je wel en niet zou moeten doen en laten."