Voorkomen en hanteren van agressie

Weten hoe agressie ontstaat en hoe je dit het beste kunt hanteren? Of, beter nog, hoe je agressief gedrag kunt voorkomen? Leer in de training ‘Voorkomen en hanteren van agressie’ over de-escalerende gesprekstechnieken en verbindende communicatie.Read More

Op sommige scholen dringt de straatcultuur de school binnen. Dominant en agressief gedrag lijkt ‘normaal’ te worden. Veel docenten hebben hier moeite mee. Ze hebben geen antwoord op agressief gedrag. Ze raken geblokkeerd of worden er zelf boos van. In de hulpverlening zijn veel jongeren met gedragsproblemen. Hulpverleners dienen stevig in hun schoenen te staan om agressief gedrag te kunnen stoppen. Een gedegen training in het omgaan met agressie biedt medewerkers houvast.


Resultaat
Inzicht in het ontstaan van agressie en hoe agressief gedrag voorkomen kan worden.

Deelnemers leren:

  • categoriseren van verschillende vormen van agressie
  • signalen van spanning herkennen alsook de opbouw van agressie
  • eigen gedragsvoorkeuren herkennen en hoe dit interacties beïnvloed
  • attitude en gesprekstechnieken met een de-escalerend effect 

Voor wie?
Medewerkers en leidinggevenden in het onderwijs of de jeugdsector.

Inhoud
In de training benaderen we agressie als een gegeven dat plaatsvindt in de interactie. Het is een ‘boodschap’ waar aandacht naar toe moet, het liefst al in een stadium waarin het gedrag nog niet escaleert. Door medewerkers bewuster te maken van eigen ervaringen en reacties krijgen zij meer inzicht in de (eigen) attitude en werkstijl. In de training wordt veel aandacht gegeven aan de beroepspraktijk van de deelnemers. Zij oefenen met de-escalerende gesprekstechnieken en verbindende communicatie.

Opbouw en duur
De training bestaat uit 2 dagen met enkele weken ertussen om te oefenen met het geleerde uit dag 1.