Gespreksvoering met ouders

Goed contact met ouders ook als het niet goed gaat met hun kind op school? Leer het in de korte en krachtige training 'Gespreksvoering met ouders.'

Read MoreOuders worden mondiger. Dit heeft positieve kanten, maar ook lastige. Als een leerling niet goed presteert of te vaak grensoverschrijdend gedrag laat zien, kunnen docenten het een opgave vinden om een gesprek te voeren met de ouders. Ze bespreken het met collega's, maar dat is vaak niet genoeg om zich comfortabel te voelen. De spanning of weerstand die hun boodschap teweeg brengt, weten zij niet goed te hanteren. Voor deze docenten is de Training 'Gespreksvoering met ouders'.

Resultaat

Deelnemers leren:

  • een prettige samenwerkingsrelatie met ouders ontwikkelen
  • omgaan met weerstand
  • slecht nieuwsgesprekken voeren
  • zorgen over leerlingen op een goede manier bespreken

Voor wie?

Voor leidinggevenden en docenten die samenwerkingsrelaties met ouders willen opbouwen waarin ze een prettig contact hebben en tegelijkertijd kunnen zorgen dat afspraken worden nageleefd.

Inhoud

In het belang van het kind/de leerling is een goede samenwerking tussen leerkracht en ouders nodig. In deze training leren deelnemers over effectieve communicatie. We maken gebruik van de begrippen 'Engageren' en 'Positioneren'. Engageren is al datgene wat een docent doet om de jongere en diens ouders tot een actieve medewerking te motiveren. Positioneren is al datgene wat docenten doen om regels en afspraken van de school te verduidelijken. Basis voor een goede samenwerking is een houding van partnerschap. In de training staan we stil bij wat hieronder wordt verstaan en oefenen we hiermee. Deelnemers krijgen handvatten hoe om te gaan met diverse vormen van weerstand. Wat doe je als ouders ontkennen ('Dit gedrag herken ik niet van mijn kind'), beschuldigen ('Het komt door jullie dat mijn zoon zo doet'), neerbuigend doen ('Hoe lang geef jij al les?'), argumenteren ('Dat is helemaal niet waar') of heel emotioneel worden. Door ervaringsgerichte oefeningen, reflectie en feedback van de trainer en andere deelnemers krijgen docenten inzicht in effectieve communicatie. Wat werkt en wat kan beter?

Opbouw en duur

De training bevat 2 dagdelen. Deze kunnen zowel overdag als in de avond worden uitgevoerd.