Feedback geven en ontvangen

Weten hoe je als collega's elkaar aan kunt spreken op een manier dat de ander 'de boodschap' kan accepteren? Leer het in de training 'Feedback geven en ontvangen'.

Read MoreIn een professionele omgeving hoort feedback geven en ontvangen erbij. Open en transparant communiceren is opgenomen in nagenoeg elke omschrijving van de visie van een organisatie. Echter, het is lastiger dan het lijkt. Vaak willen we de ander niet kwetsen of zijn we bang de relatie te beschadigen. Hierdoor vindt feedback minder plaats dan wenselijk is. Afstemming en het naleven van afspraken zijn van groot belang bij een goede uitvoering van het werk. Wanneer dit niet gebeurt lopen dingen mis. Dit roept gevoelens van frustratie op en het gaat ten kosten van effectieve samenwerkingsrelaties. Feedback is dus noodzakelijk.

Resultaat

Deelnemers weten hoe zij een ander kunnen aanspreken zodat de ander de boodschap accepteert.

De deelnemers leren:

  • voordelen, effecten en vormvoorwaarden van feedback
  • stappen van feedback geven en feedback ontvangen
  • fasen in een feedback gesprek

Voor wie?

Voor leidinggevenden, teams en docenten die op een meer professionele wijze met elkaar willen samenwerken en een open cultuur willen creëren waar individuen kunnen leren en groeien.

Inhoud

Onder feedback verstaan we uitingen over iemands gedrag of werkprestaties , wanneer zij worden teruggekoppeld, invloed kunnen hebben op dat gedrag of die prestaties. Feedback wordt gegeven om het gedrag bij te sturen in de richting van het gewenste doel. Dat maakt feedback een centraal instrument bij een leerproces. Het is iets anders dan kritiek geven of beoordelen. Het leerproces is het meest gebaat bij positieve feedback. In deze training leren de deelnemers de 'do's' en 'don'ts' van het geven en ontvangen van feedback. Daarnaast komen de grondbeginselen van effectieve communicatie: waarnemen, interpreteren, luisteren, samenvatten en doorvragen aan bod. Door oefeningen en feedback van de trainer en andere deelnemers krijgen deelnemers inzicht in het formuleren van feedback zodat de ander het accepteert.

Opbouw en duur

De training bestaat uit 2 dagdelen met een tussenliggende periode van minimaal 2 weken en maximaal 6 weken.