Oplossingsgerichte communicatie

Met sommige leerlingen is er ondanks enorme inzet, moeilijk contact te krijgen. In een deel van de klassen heerst geen goede sfeer. In deze situaties helpt de methodiek van het oplossingsgericht werken. Hoe u de kwaliteit van interacties met leerlingen kunt verbeteren leert u in de training 'Oplossingsgerichte communicatie'.

Read MoreHet aantal 'zorgleerlingen' stijgt op veel scholen. Het kan gaan om demotivatie, faalangst, leerachterstand, psychische of sociaal-emotionele problemen thuis. Het uitgangspunt van oplossingsgericht werken is dat mensen zelf mogelijkheden hebben om problemen op te lossen. Jij als begeleider of docent leert de ander, een collega of leerling, zijn eigen oplossingscapaciteiten te (her) ontdekken en te gebruiken. De grondhouding van oplossingsgericht werken wordt gekenmerkt door de wil het beste uit elkaar naar boven te halen. Als docent ontmoet je minder weerstand omdat je niet als deskundige advies geeft, maar vragen stelt. De oplossingen zijn effectiever omdat de leerling zelf met de oplossingen komt. Als de leerling vervolgens zijn eigen oplossing toepast, ervaart hij succes en dit vergroot zijn zelfvertrouwen. De oplossingsgerichte werkwijze consequent toepassen vergroot het verantwoordelijkheidsgevoel en de zelfstandigheid van leerlingen.

Resultaat

Deelnemers hebben handvatten om de kwaliteit van hun interacties met leerlingen te verbeteren.

Deelnemers leren:

  • achtergrond, grondhouding en hulpmiddelen van het oplossingsgerichte werken
  • een ander helpen zichzelf te helpen
  • in relatie blijven met de ander, ook al zijn er veel moeilijkheden
  • oplossingsgerichte werken inzetten in diverse situaties; met een groep, een leerling of een leerling in relatie tot een groep

 

Voor wie?

Scholen die willen investeren in een positief sociaal klimaat. Deelnemers zijn leidinggevenden, docenten en overige begeleiders van leerlingen.

Inhoud

In de training krijgen de deelnemers het gereedschap om de begeleiding van leerlingen oplossingsgericht uit te voeren. De aanpak van problemen richt zich op de toekomst in plaats van het verleden. Als begeleider buig je klachten om naar wensen en naar toekomstbeelden. Je kijkt naar wat er van deze beelden al aanwezig is in de realiteit. De waarde van oplossingsgericht werken wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk: een gesprek met een leerling over problemen thuis, spijbelgedrag, gepest worden en het omgaan met een klas 'waar niet mee gewerkt kan worden' of een gesprek met leerling en ouders die moeite hebben met het advies van school. Deelnemers krijgen opdrachten mee voor de periode tussen de trainingsdagen in om het geleerde in praktijk te brengen.

Opbouw en duur

De training bestaat uit 2 dagen met een tussenliggende periode van ca 4 weken en 1 terugkombijeenkomst van 1 dagdeel.